Công nghệ

10 Người phá vỡ doanh nghiệp muốn tồn tại

Câu chuyện này xuất hiện trong số ra tháng 4 năm 2009 . Đăng ký »

  1. BS detector: " Bạn muốn chạy lại tôi một lần nữa? " khấu trừ
  2. Kiểm tra ego: khấu trừ
  3. Starbucks: "Nếu tôi không, tôi sẽ uống" khấu trừ
  4. Rượu: Thời gian dành để xóa spam:
  5. khấu trừ Monty Python Ngày spa cá nhân:
  6. "Nếu tôi không, tôi sẽ giết ai đó "khấu trừ Xanax:
  7. khấu trừ" Chill out, dude " Office Wii:
  8. khấu trừ" Giấc mơ bí mật của mình để làm sân khấu " Cấy ghép tóc:
  9. "Đó là khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh này" khấu trừ Nhà văn hài kịch:
  10. "Ông ấy nghĩ chúng tôi đang cười với ông ấy" khấu trừ